God arbetsmiljö i fokus!

God arbetsmiljö i fokus!

För att ytterligare förstärka vår goda arbetsmiljö nyinvesterar vi i utökade svetsröks- utsug. Investeringen medger utökning med minst 50% från nuvarande volym vilket ger oss goda framtida förutsättningar.

Anläggningen beräknas vara i drift under Mars.